سریع و آسان‌تر از همیشه
عرضه کننده مقاطع فولادی و تولید انواع سازه های فلزی و عرشه فولادی
مشاهده قیمت روز تمامی محصولات
سریع و آسان‌تر از همیشه
عرضه کننده مقاطع فولادی و تولید انواع سازه های فلزی و عرشه فولادی

موجودی انبار به همراه قیمت روز ورق فولادی

برای دریافت قیمت لحظه ای با شماره 57426-021 در تماس باشید.

ویرایش کنید

دسته بندیضخامتعرضطولحالتاستانداردکارخانهوزن (کیلوگرم)قیمتتاریخ به روز رسانی

4280

27,900 تومان
9 مرداد 1401

6540

27,900 تومان
9 مرداد 1401

15032

27,900 تومان
9 مرداد 1401

5365

27,900 تومان
9 مرداد 1401

3325

27,900 تومان
9 مرداد 1401

8050

26,700 تومان
9 مرداد 1401

6925

26,700 تومان
9 مرداد 1401

2535

26,700 تومان
9 مرداد 1401

7425

26,700 تومان
9 مرداد 1401

6090

26,700 تومان
9 مرداد 1401

4625

26,700 تومان
9 مرداد 1401

11280

26,300 تومان
9 مرداد 1401

13100

26,300 تومان
9 مرداد 1401

2585

26,300 تومان
9 مرداد 1401

5345

26,300 تومان
9 مرداد 1401

8660

26,300 تومان
9 مرداد 1401

5722

26,300 تومان
9 مرداد 1401

4628

26,300 تومان
9 مرداد 1401

5080

26,300 تومان
9 مرداد 1401

9140

26,300 تومان
9 مرداد 1401

5925

26,300 تومان
9 مرداد 1401

7660

26,300 تومان
9 مرداد 1401
ویرایش کنید

دسته بندیضخامتعرضطولحالتاستانداردکارخانهوزن (کیلوگرم)قیمتتاریخ به روز رسانی

745

25,500 تومان
9 مرداد 1401

2145

25,500 تومان
9 مرداد 1401
ویرایش کنید

دسته بندیضخامتعرضحالتاستانداردکارخانهوزن (کیلوگرم)قیمتتاریخ به روز رسانی

2470

29,000 تومان
9 مرداد 1401

2100

26,900 تومان
9 مرداد 1401

2238

27,200 تومان
9 مرداد 1401

3965

27,200 تومان
9 مرداد 1401

5850

28,200 تومان
9 مرداد 1401

6340

28,200 تومان
9 مرداد 1401

6370

28,200 تومان
9 مرداد 1401

7120

28,200 تومان
9 مرداد 1401

6660

28,200 تومان
9 مرداد 1401

7325

28,200 تومان
9 مرداد 1401

5000

28,200 تومان
9 مرداد 1401

4880

28,200 تومان
9 مرداد 1401

15510

27,000 تومان
9 مرداد 1401
ویرایش کنید

دسته بندیضخامتعرضطولحالتاستانداردکارخانهوزن (کیلوگرم)قیمتتاریخ به روز رسانی

2250

25,500 تومان
9 مرداد 1401
ویرایش کنید

دسته بندیضخامتعرضحالتاستانداردکارخانهوزن (کیلوگرم)قیمتتاریخ به روز رسانی

18870

18,400 تومان
9 مرداد 1401

15870

18,400 تومان
9 مرداد 1401

350

18,700 تومان
9 مرداد 1401

17840

18,400 تومان
9 مرداد 1401

16630

18,400 تومان
9 مرداد 1401

24130

18,300 تومان
9 مرداد 1401

2520

18,700 تومان
9 مرداد 1401

12530

18,700 تومان
9 مرداد 1401

4102

18,900 تومان
9 مرداد 1401

3609

18,900 تومان
9 مرداد 1401

3669

18,900 تومان
9 مرداد 1401

4337

19,000 تومان
9 مرداد 1401

15020

19,000 تومان
9 مرداد 1401

16010

19,000 تومان
9 مرداد 1401

18300

18,400 تومان
9 مرداد 1401

2650

18,400 تومان
9 مرداد 1401

25230

18,400 تومان
9 مرداد 1401

16600

18,400 تومان
9 مرداد 1401

24550

18,400 تومان
9 مرداد 1401

دسته بندیضخامتعرضطولحالتاستانداردکارخانهوزن (کیلوگرم)قیمتتاریخ به روز رسانینمودار قیمت

2470

29,000 تومان
9 مرداد 1401

2100

26,900 تومان
9 مرداد 1401

2238

27,200 تومان
9 مرداد 1401

3965

27,200 تومان
9 مرداد 1401

5850

28,200 تومان
9 مرداد 1401

6340

28,200 تومان
9 مرداد 1401

6370

28,200 تومان
9 مرداد 1401

7120

28,200 تومان
9 مرداد 1401

6660

28,200 تومان
9 مرداد 1401

7325

28,200 تومان
9 مرداد 1401

5000

28,200 تومان
9 مرداد 1401

4880

28,200 تومان
9 مرداد 1401

15510

27,000 تومان
9 مرداد 1401

4280

27,900 تومان
9 مرداد 1401