سریع و آسان‌تر از همیشه
عرضه کننده مقاطع فولادی و تولید انواع سازه های فلزی و عرشه فولادی
مشاهده قیمت روز تمامی محصولات
سریع و آسان‌تر از همیشه
عرضه کننده مقاطع فولادی و تولید انواع سازه های فلزی و عرشه فولادی

موجودی انبار به همراه قیمت روز ورق فولادی

برای دریافت قیمت لحظه ای با شماره 57426-021 در تماس باشید.

ویرایش کنید

دسته بندیضخامتعرضطولحالتاستانداردکارخانهوزن (کیلوگرم)قیمتتاریخ به روز رسانی

3325

25,800 تومان
21 شهریور 1401

6925

24,500 تومان
21 شهریور 1401

2535

24,500 تومان
21 شهریور 1401

4625

24,500 تومان
21 شهریور 1401

11280

24,500 تومان
21 شهریور 1401

13100

24,500 تومان
21 شهریور 1401

8660

24,500 تومان
21 شهریور 1401

5722

24,500 تومان
21 شهریور 1401

4628

24,500 تومان
21 شهریور 1401

5080

24,500 تومان
21 شهریور 1401

5925

24,500 تومان
21 شهریور 1401

7660

24,500 تومان
21 شهریور 1401

2470

26,500 تومان
21 شهریور 1401
ویرایش کنید

دسته بندیضخامتعرضطولحالتاستانداردکارخانهوزن (کیلوگرم)قیمتتاریخ به روز رسانی

745

25,500 تومان
21 شهریور 1401

2145

25,500 تومان
21 شهریور 1401
ویرایش کنید

دسته بندیضخامتعرضحالتاستانداردکارخانهوزن (کیلوگرم)قیمتتاریخ به روز رسانی

2238

25,500 تومان
21 شهریور 1401

6370

27,000 تومان
21 شهریور 1401

6660

26,500 تومان
21 شهریور 1401

7325

26,500 تومان
21 شهریور 1401

5000

26,500 تومان
21 شهریور 1401

4880

27,000 تومان
21 شهریور 1401

15541

25,500 تومان
21 شهریور 1401
ویرایش کنید

محصولات یافت نشد!
دسته بندیضخامتعرضطولحالتاستانداردکارخانهوزن (کیلوگرم)قیمتتاریخ به روز رسانی
ویرایش کنید

دسته بندیضخامتعرضحالتاستانداردکارخانهوزن (کیلوگرم)قیمتتاریخ به روز رسانی

19330

18,800 تومان
21 شهریور 1401

19180

18,600 تومان
21 شهریور 1401

23330

18,600 تومان
21 شهریور 1401

16340

18,400 تومان
21 شهریور 1401

23410

18,400 تومان
21 شهریور 1401

30140

18,400 تومان
21 شهریور 1401

6425

18,500 تومان
21 شهریور 1401

4328

18,600 تومان
21 شهریور 1401

12910

18,500 تومان
21 شهریور 1401

8675

18,500 تومان
21 شهریور 1401

56890

18,500 تومان
21 شهریور 1401

13617

20,500 تومان
21 شهریور 1401

14973

20,500 تومان
21 شهریور 1401

15840

20,200 تومان
21 شهریور 1401

17950

20,200 تومان
21 شهریور 1401

19150

20,500 تومان
21 شهریور 1401

11200

19,900 تومان
21 شهریور 1401

36852

19,900 تومان
21 شهریور 1401

18220

20,000 تومان
21 شهریور 1401

23000

21,000 تومان
21 شهریور 1401

18850

20,000 تومان
21 شهریور 1401

20870

20,000 تومان
21 شهریور 1401

13505

18,500 تومان
21 شهریور 1401

4102

18,500 تومان
21 شهریور 1401

24450

18,500 تومان
21 شهریور 1401

14818

18,500 تومان
21 شهریور 1401

5592

18,500 تومان
21 شهریور 1401

15050

20,000 تومان
21 شهریور 1401

16040

18,500 تومان
21 شهریور 1401

17530

18,800 تومان
21 شهریور 1401

24880

18,500 تومان
21 شهریور 1401

4453

18,500 تومان
21 شهریور 1401

18410

18,500 تومان
21 شهریور 1401

17630

18,500 تومان
21 شهریور 1401

22940

18,600 تومان
21 شهریور 1401

12745

20,500 تومان
21 شهریور 1401

10303

20,500 تومان
21 شهریور 1401

10730

20,500 تومان
21 شهریور 1401

3663

19,000 تومان
21 شهریور 1401

دسته بندیضخامتعرضطولحالتاستانداردکارخانهوزن (کیلوگرم)قیمتتاریخ به روز رسانینمودار قیمت

19574

22,200 تومان
21 شهریور 1401

19330

18,800 تومان
21 شهریور 1401

19180

18,600 تومان
21 شهریور 1401

23330

18,600 تومان
21 شهریور 1401

16340

18,400 تومان
21 شهریور 1401

23410

18,400 تومان
21 شهریور 1401

30140

18,400 تومان
21 شهریور 1401

2238

25,500 تومان
21 شهریور 1401

6370

27,000 تومان
21 شهریور 1401

6660

26,500 تومان
21 شهریور 1401

7325

26,500 تومان
21 شهریور 1401

5000

26,500 تومان
21 شهریور 1401

4880

27,000 تومان
21 شهریور 1401